گزینه های باینری در افغانستان

قرارداد مضاربه چیست

مضاربه

مضاربه، یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد.

عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن قرارداد مضاربه چیست یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند. بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل (شخص حقیقی یا حقوقی) قرار می‌دهد. این سرمایه می‌تواند به صورت یک جا یا برحسب نیاز به تدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرارگیرد.

نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این قرارداد مضاربه چیست وصف، بانک‌ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد است.

آشنایی با قرارداد مضاربه 2

آشنایی-با-قرارداد-مضاربه-2

از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه ی او تجارت و داد وستدی را انجام می دهد ، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد. به این معنا که عامل بایستی در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد . به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره برداری درست از آن کوشا باشد . حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت. در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک) موظف به اثبات تقصیر عامل است .

انفساخ مضاربه

همانطور که گفته شد مضاربه در زمره ی عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ کنند. اما علاوه بر موارد اختیاری بهم زدن عقد ، گاه مضاربه خود به خود و بی آنکه نیازی به اراده ی یکی از طرفین یا شخص دیگری باشد منفسخ می شود که اصطلاحا به آن انفساخ گفته میشود .

این موارد عبارت است از …

1) به فوت هر یک از طرفین یا حجر یکی از طرفین ( حجر به این معناست که مثلا یکی از طرفین دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد و شایستگی تصرف در امور مالی خود را نداشته باشد . )

2)مفلس شدن مالک

مفلس شدن مالک به معنای ورشکسته شدن او است. در صورتی که مالک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکاران است؛ چرا که پس از ورشکستگی، فرد از تصرف در اموال خود ممنوع می شود و چون بخشی از سرمایه مالک در اختیار مضارب است که به نمایندگی از مالک تجارتی را انجام می دهد ، بایستی او نیز ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه ی سایر اموال مالک شود که بتواند پاسخگوی طلب طلبکاران شود و به همین دلیل است که ورشکستگی یکی از عواملی است که مضاربه خود به خود پایان می پذیرد .

در صورت ورشکستگی مالک ، عامل (مضارب) در زمره ی طلبکاران نمی باشد و به نسبت مال، مضارب شریک مالک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب مالک آن می شود.

در پایان لازم است به این سوال پاسخ داده شود که اثر و نتیجه ی انفساخ مضاربه چیست ؟

انحلال عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از طرفین باشد و چه در اثر عواملی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد می شود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده است . بنابراین اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم می شود . هم چنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره ی سرمایه و تجارت پایان می پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و سود سهم مالک را به او بدهد.

وکیل مضاربه

زمانی که دو شخص با هم در کاری شریک بوده و شخصی سرمایه خود را به دست شخص مقابل میدهد تا با آن سرمایه تجارت کند و سود حاصل از این تجارت را بین هر دو تقسیم میشود . حال در این صورت به فردی که سرمایه را تامین میکند مالک و فردی که با آن سرمایه تجارت میکند مضارب گفته میشود . همانطور که در قانون گفته شده فرد مضارب میتواند نوع معامله را مشخص نکند و هر نوع تجارت را با توجه به عرف و دین انجام دهد . در این مورد مهم سود به دست آمده و تقسیم آن بین افراد میباشد .اشخاص باید یک تعهدی بین خودشان ببندند تا سود حاصل شده از پول و کار را تقسیم کنند . در این مورد میتوانند از بهترین وکیل مضاربه در تهران کمک بگیرند .

حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی نام مضاربه را بار ها شنیده اید . مضاربه یکی از قرارداد هایی است که در اسلام پذیرفته شده و سود آن جایز شمرده شده است همینطور در قانون مدنی نیز آمده است . عقد مضاربه یکی از انواع عقود معین است دارای یک سری شرایط ها و ویژگی ها میباشد که عدم توجه به هر کدام از آنها در قانون عنوان مضاربه را از آن ها میگیرد .

مضاربه در بانکداری اسلامی

در محور عقود بانکداری اسلامی سود به دست آمده بین طرفین با قرارداد مضاربه چیست توجه به توافقات قبلی تقسیم شده است اما در صورت زیان تنها سرمایه گذار قرارداد مضاربه چیست ضرر خواهد کرد . که این امر امتیازی مثبتی در تنظیم این قرارداد به حساب قرارداد مضاربه چیست آمده است چرا که هر دو طرف در انتخاب سود سهم آزادی عمل قرارداد مضاربه چیست دارند و بانک برای انتخاب نوع و مدیریت تجارت حق انتخابی ندارد . بانک قسمتی از منابعی که حاصل از سپرده های جاری ، مدت دار و پس انداز را در قالب قرارداد مضاربه به متقاضیان واگذار میکند و همینطور آن ها را در سود به دست آمده شریک میکند قابل ذکر است که بدانید مضاربه تنها برای امر بازرگانی نمیاشد و در سایر بخش های اقتصادی مانند کشاورزی و صنعت و معدن هم قابل تنظیم میباشد .

همانطور که وکیل مضاربه اشاره دارد به ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا میباشد و به صورت مضاربه برای توسعه فعالیت های بازرگانی مطرح شده است ، و به همین خاطر طبق ماده ی ذکر شده بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند .

مدت زمان قرارداد به این صورت میباشد که یک دوره مالی مطابق با شرایط عامل حداکثر یک سال میباشد همینطور پس از پایان دوره مضارت دیگر نمیتواند قرارداد مضاربه چیست معامله انجام دهد مگر در صورت توافق با سرمایه گذار .

3 رکن اساسی در عقد مضاربه

عقد مضاربه در تهران

در عقد مضاربه همانطور که طرفین بین یک مضارب و یک مالک بسته میشود گاهی هم پیش می آید که بین یک مضارب و چند مالک با سرمایه های متعدد و جداگانه یا سرمایه ای که همگی افراد در آن شریک باشند تنظیم شود . یا اینکه ممکن است مالک چند مضارب انتخاب کند و با آن ها عقد مضاربه را منعقد سازد که معاملات را با توافق یکدیگر انجام دهند . همینطور میشود شخصی خریداری کرده و شخص دیگر متصدی فروش گردد یا ممکن است فردی معاملات را خصوصی انجام دهد و شخصی به معاملات دیگر پردازد ، که در این صورت سهم آن ها ممکن است متفاوت یا مساوی قرار داده شود . همینطور عقد مضاربه 3رکن اساسی دارد به عنوان سرمایه ، سود و عمل اشاره شده است .

1.سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک در اختیار مضارب برای انجام معاملات تجاری میگذارد که دو نکته بابت این سرمایه وجود دارد یک که باید به صورت نقدی باشد دو باید معلوم و معین باشد که بعدها برای تقسیم سود طرفین معامله به مشکلی نخورند . میتوانید با کمک گرفتن از وکیل مضاربه در ابتدای قرارداد این مورد را ذکر و تعیین کنید .

2.عمل عامل

یکی دیگر ار رکن های مضاربه کار عامل است به این صورت که بعد از این که مالک سرمایه خود را در اختیار عامل قرار داده است عامل مستقیم به کار تجارت بپردازد تا در سود به دست آمده مالک را شریک کند و همانطور که در قانون آمده عامل حتما باید سرمایه را در امر تجارت به کار گیرند . و همینطور در تجارت مشخص شده به کار گیرد و نوع تجارت را تغییر ندهد .

رکن دیگر در مضاربه سود حاصل شده از تجارت انجام شده میباشد که میتوان گفت هدف نهایی طرفین عقد مضاربه همین امر میباشد . در مورد سود نکات متعددی مطرح میباشد از جمله ویژگی های سود ، تقسیم سود ، زمان تملک سود تقسیم سود و … .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا