مدیریت سود

اصول الگوهای نزولی

الگوی پوشای نزولی و یا Bearish Engulfing یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای شمع معکوس در تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودار شمعدان ژاپنی است. این الگو توسط معامله گران برای شناسایی برگشت از روند صعودی به روند نزولی استفاده می شود.

اصول الگوهای نزولی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرید و الگویی ادامه‌دار محسوب می‌شود. البته مواردی نیز هست که مثلث صعودی در انتهای یک روند نزولی به عنوان الگویی بازگشتی عمل می‌کند ولی این الگو بیشتر یک الگوی ادامه‌دار محسوب می‌شود. صرف‌نظر از اینکه این الگو در روند نزولی یا صعودی شکل گیرد، الگویی صعودی است.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف اصول الگوهای نزولی مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره اصول الگوهای نزولی نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود.

نمونه الگوی مثلث صعودی:

مثلث صعودی

۱ – روند: برای معتبر بودن به عنوان الگویی ادامه‌دار، این الگو نیازمند وجود یک روند قبلی است. گرچه مثلث صعودی یک الگوی صعودی است ولی طول و مدت روند فعلی به مهمی نیرومند بودن شکل‌گیری الگو نیست.

۲ – خط افقی بالا: حداقل ۲ سقف تقریبا مساوی هم نیاز است تا خط افقی بالا رسم شود. نیازی نیست قله‌ها از لحاظ ارتفاع کاملا باهم برابر باشند. کمی فاصله بین دوقله و دره‌های آنها باید وجود داشته باشد.

۳ – خط روند صعودی پایین: حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

۴ – مدت زمان: دوره زمانی شکل‌گیری الگو می‌تواند از چندهفته تا چندماه طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه است)

۵ – حجم معاملات: همینطور که الگو توسعه می‌یابد حجم نیز کم می‌شود. زمانی که شکست ناحیه بالای الگو رخ می‌دهد می‌بایست حجم به یکباره افزایش یابد. البته وجود این شرایط همیشه لازم نیست.

۶ – بازگشت به شکست: یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال این است که حمایت‌های اصول الگوهای نزولی شکسته شده تبدیل به مقاومت می‌شوند و بالعکس٫ بنابراین زمانیکه خط افقی بالای مثلث شکسته شد، به حمایت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات یک بازگشت قیمت به این سطح حمایت اتفاق می‌افتد (پولبک) و قیمت دوباره روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

۷ – هدف قیمت: وقتی شکست اتفاق افتاد، فاصله بین دو ضلع مثلث در پهن‌ترین نقطه را بدست آورده و از بالای خط افقی (ناحیه شکست) به بالا محاسبه می‌کنیم تا هدف قیمت بدست آید.

برخلاف مثلث متقارن، مثلث صعودی الگویی کاملا صعودی است ولی الگوی مثلث متقارن اینگونه نیست و تا زمانی که شکستی حاصل نشده، حالتی خنثی دارد. بعد از شکست مثلث متقارن است که مسیر قیمت تشخیص داده می‌شود. در مثلث صعودی، خط افقی بیانگر عرضه بیش‌از حد است که از رشد قیمت به بالاتر از یک سطح خاص جلوگیری می‌کند. این شرایط مانند این است که یک سفارش با حجم بالا در سقف قیمت ثبت شده و هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد تا خریداران حجم این سفارش را خریداری کنند و قیمت بتواند بالاتر از آن برسد. در این الگو با وجودیکه قیمت نمی‌تواند از سطح مشخصی بیشتر رود، کف‌ها رفته‌رفته بالاتر شکل می‌گیرد و همین کف‌های بالاتر هستند که افزایش قدرت خریداران و تمایل الگو به رشد قیمت را نشان می‌دهند.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، اصول الگوهای نزولی الگویی ادامه‌دهنده است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. در ادامه به بررسی جزییات این الگوی نزولی می‌پردازیم.

نمونه الگوی مثلث نزولی:

الگوی مثلث نزولی

۱ – روند قبلی: برای اینکه الگویی ادامه‌دار داشته باشیم می‌بایست روندی قبلی وجود داشته باشد. گرچه مثلث نزولی قطعا یک الگوی کاهشی است اما طول و مدت روند قبل از این الگو چندان مهم نیست.

۲ – خط افقی پایین: حداقل دو کف لازم است تا خط افقی پایین که حمایت‌ها را به هم وصل می‌کند رسم شود. کف‌ها حتما لازم نیست کاملا باهم برابر باشند اما بطور نزدیکی می‌بایست مساوی هم شکل گیرند و فاصله مناسب و شفافی بین سقف و کف‌ها وجود داشته باشد.

۳ – اصول الگوهای نزولی خط روند بالا: حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

۴ – مدت زمان: تشکیل این الگو ممکن است از چند هفته تا چندماه طول بکشد. (متوسط ۱ تا ۳ ماه)

۵ – حجم معاملات: همینطور که الگو شکل می‌گیرد، حجم معمولا کاهش می‌یابد. اما با شکست حمایت و شروع نزول قیمت، حجم می‌بایست یکباره افزایش داشته باشد. نشانه‌های حجم معاملات ترجیحی است و الزاما همیشه این اتفاق نمی‌افتد.

۶ – تبدیل حمایت به مقاومت: یکی از اصول تکنیکال این است که وقتی حمایت شکسته شد به مقاومت تبدیل می‌شود. در این الگو نیز به همین ترتیب، حمایت شکسته شده به مقاومت تبدیل می‌گردد و گاهی اوقات قیمت کمی افزایش می‌یابد، به مقاومت تازه شکل گرفته برخورد کرده و مجددا به نزول ادامه می‌دهد.

۷ – هدف قیمت: وقتی شکست رخ داد، می‌توان با اندازه‌گیری عمودی پهن‌ترین بخش مثلث و اضافه کردن آن مقدار به خط افقی پایین، هدف تقریبی قیمت را بدست آورد.

برخلاف مثلث متقارن، در مثلث نزولی تمایل کاهش قیمت قبل از شکست حمایت نیز مشخص است. ولی تا زمانی که شکست سطح اتفاق نیفتاده مثلث متقارن را می‌بایست الگویی خنثی در نظر گرفت و فقط وقتی شکست اتفاق می‌افتد، جهت حرکت قیمت مشخص می‌شود.
در مثلث نزولی، خط افقی پایین الگو نمایانگر تقاضاهایی است که مانع از ریزش قیمت از سطح خاصی می‌شود. این سطح مانند یک سد بلند است که خریداران با سفارشات‌شان چیده‌اند، با فشار فروش رفته رفته ارتفاع سد (قله‌ها) کاهش می‌یابد و در نهایت با فشار فروش شکسته می‌شود و قیمت به زیر سطح حمایت ریزش می‌کند. با توجه به قله‌های کاهشی در این الگو می‌توان تمایل قیمت به نزول را تشخیص داد.

XAU/USD، XAG/USD ممکن است با فروش خرده فروشان افزایش یابد

طلا، نقره، XAU/USD، XAG/USD، تجزیه و تحلیل فنی، موقعیت‌یابی تاجر خرده‌فروشی – نکات صحبت معامله گران خرده فروشی در حال تبدیل شدن به طلا و نقره نزولی هستند این می تواند به سود بیشتر برای فلزات گرانبها اشاره کند برای آشنایی با اصول اولیه، وبینار را بررسی اصول الگوهای نزولی کنید قیمت طلا و نقره اخیراً در حال

XAU/USD، XAG/USD ممکن است با فروش خرده فروشان افزایش یابد

طلا، نقره، XAU/USD، XAG/USD، تجزیه و تحلیل فنی، موقعیت‌یابی تاجر خرده‌فروشی – نکات صحبت

  • معامله گران خرده فروشی در حال تبدیل شدن به طلا و نقره نزولی هستند
  • این می تواند به سود بیشتر برای فلزات گرانبها اشاره کند
  • برای آشنایی با اصول اولیه، وبینار را بررسی کنید

قیمت طلا و نقره اخیراً در حال افزایش بوده است و کاهش بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا را دنبال می کند. اکنون، معامله‌گران خرده‌فروشی به‌طور فزاینده‌ای شرط می‌بندند که XAU/USD و XAG/USD می‌توانند کاهش پیدا کنند. این را می توان با نگاه کردن به احساسات مشتری IG (IGCS) مشاهده کرد، که تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف رفتار کند. با در نظر گرفتن این موضوع، آیا تغییر فزاینده نزولی در معامله گران خرده فروشی می تواند به سودهای بیشتر برای فلزات گرانبها اشاره کند؟ برای بررسی عمیق‌تر اصول، ضبط وبینار بالا را بررسی کنید!

چشم انداز احساسات طلا – صعودی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 84 درصد از معامله گران خرده فروشی طلای خالص هستند. از آنجایی که بیشتر معامله گران هنوز به سمت صعود تمایل دارند، این نشان می دهد که ممکن است قیمت ها همچنان به کاهش خود ادامه دهند. با این حال، قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 3.03 درصد و 16.08 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی نشان می‌دهد که روند قیمت به زودی ممکن است بالاتر برود.

تجزیه و تحلیل فنی XAU/USD

در نمودار روزانه، طلا یک شکست بالاتر از خط روند نزولی کوتاه مدت از اواخر آوریل را تایید کرده است. که از آن زمان در را برای معکوس کردن روند نزولی باز کرده است. اخیراً، قیمت ها میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) را نیز حذف کرده اند و خط 50 اصول الگوهای نزولی روزه را در معرض نمایش قرار داده اند. در حالت تعادل، این می تواند به دستاوردهای بیشتر اشاره کند. در غیر این صورت، یک چرخش پایین تر، تمرکز را روی منطقه پشتیبانی 1787-1810 قرار می دهد.

پیش بینی قیمت طلا، نقره: XAU/USD, XAG/USD ممکن است با فروش خرده فروشان افزایش یابد

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات نقره ای – صعودی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 95 درصد از معامله گران خرده فروشی نقره ای خالص هستند. از آنجایی که اکثر آنها هنوز به شدت تمایل به صعود دارند، این نشان می دهد که ممکن است قیمت ها همچنان به افت خود ادامه دهند. با این حال، قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 9.57 درصد و 6.78 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در موقعیت یابی نشان می دهد که نقره ممکن است به زودی بالاتر رود.

پیش بینی قیمت طلا، نقره: XAU/USD, XAG/USD ممکن است با فروش خرده فروشان افزایش یابد

تجزیه و تحلیل فنی XAG/USD

قیمت نقره از اواسط آوریل به بالای خط روند نزولی صعود کرد و راه را برای افزایش رشد باز کرد. با این حال، قیمت ها نتوانسته اند از محدوده حمایتی 21.42 تا 22.26 قبلی که می تواند به عنوان مقاومت جدید باقی بماند، شکسته شود. یک شکست بالاتر، SMA 50 روزه را نشان می دهد، که می تواند تمرکز نزولی را بازگرداند. چنین نتیجه ای تمرکز را بر 13 می معطوف می کند هفتم پایین در 20.462.

پیش بینی قیمت طلا، نقره: XAU/USD, XAG/USD ممکن است با فروش خرده فروشان افزایش یابد

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 24 می استفاده شد هفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا