مدیریت سود

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

برای آنکه یک معامله گر بتواند به‌ جای اجتناب از ریسک آن را بپذیرد، باید قوانینی را برای خود وضع نماید. مدیریت ریسک و کنترل آن مسأله پیچیده ای نیست و با انجام کارهایی ساده می‌توان به‌خوبی بر آن تسلط یافت. تا جایی که با انجام ریسک های منطقی موفقیت در زندگی و سودآوری در معامله گری نصیبمان خواهد شد.

تاثیر فشارهای مالی و مدیریت ریسک بر عملکرد مالی شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها

در اقتصادهای توسعه یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق هدف های سازمانی به خوبی شناخته شده و بدرستی از دستاوردهای آن بهره گرفته می شود. در حالی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به وجود نیامده است و خسارت¬های چشمگیری درنتیجه نبود سیستم-های مدیریت ریسک وارد آمده است. مدیران در تمامی سازمان¬ها با ریسک سروکار دارند. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر فشار¬های مالی و مدیریت ریسک بر عملکرد مالی شرکت¬های سرمایه¬گذاری و بانک¬ها را مورد بررسی قرار دهیم. تعداد 25 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مدیریت ریسک سرمایه گذاری تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1385 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ی حاصل از فرضیات بیان می کند بین ریسک با عملکرد مالی شرکتها ارتباط معناداری مدیریت ریسک سرمایه گذاری وجود دارد اما بین محدودیتهای مالی و ریسک با عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذار و بانک ها ارتباط معناداری و متقابلی وجود ندارد. کلید واژه ها : ریسک، محدودیتهای مالی، عملکرد مالی، فشار های مالی

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش راهبردی مدیریت ریسک بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک ها

همه سازمان ها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با ریسک مواجه می شوند، اما در صورت درک و برخورداری مدیریت ریسک سرمایه گذاری از مدیریت راهبردی ریسک، آن ریسک می تواند به مزیت رقابتی تبدیل شود. بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ بانک‌ها ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ویژه‌ای ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍ.

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ها در دوره های بحران مالی

انعطاف پذیری مالی نقش بسیار مهمی در کاهش کمبود جریان نقدی شرکتها و اثرات نامطلوب روی مدیریت ریسک سرمایه گذاری سرمایه گذاری در طی دوره بحران ایفا می کند.در این تحقیق تأثیر انعطاف پذیری مالی بر سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهای ورشکسته و موفق در بحران مالی سال 1390 بررسی شده است. برای شناسایی انعطاف پذیری مالی از مدل مارچیکا و مورا استفاده شده و برای سرمایه گذاری از مخارج سرمایه ای از صورت گردش وجوه نقد استفاده شده و برای ان.

رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها

امروزه فناوری اطلاعات در حال ایفای نقش هر چه بزرگتر در تمام جنبه¬های تولید، بازاریابی، توزیع و فروش است. فناوری اطلاعات در سال¬های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد¬های بهره¬وری بوده و یکی از ابزاهای مهم برای گسترش بازاریابی وخدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه¬های شرکت¬ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد. بنابراین توسعه زیرساخت¬های فناوری اطلاعات در بخش ه.

تاثیر قیمت مدیریت ریسک سرمایه گذاری گذاری نادرست بر سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در شرکت های با محدودیت مالی

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت‏گذاری نادرست بر رفتار سرمایه‏گذاری و ساختار سرمایه است. همچنین نقش سطوح محدودیت مالی بر ارتباط میان قیمت‏گذاری نادرست و سرمایه‏گذاری و ساختار سرمایه را بررسی می‎کند. با استفاده از اطلاعات مالی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودۀ زمانی 1389 ـ 1384 نتایج نشان می‏دهد که قیمت‏گذاری نادرست اثر معکوس بر رفتار سرمایه‏گذاری دارد، اما این تأثیر فقط .

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

آنچه که امروزه تجربه می شود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی هایفیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیماتفناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم های اطلاعاتی و. که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند،به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند. باور بر این است که سرمایه فکریشامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری.

مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی

سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را مدیریت ریسک سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت مدیریت ریسک سرمایه گذاری رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این ارتباط داشته باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه تابعی بین مدیریت سرمایه در گردش مدیریت ریسک سرمایه گذاری و عملکرد شرکت و همچنین تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا